Het wiel van de leer
Dharma wiel

Wat Boeddha ons leert heet de Dharma. Het is een oud-Indische manier om te zeggen dat het om een leer gaat. In het plaatje zie je dat de Dharma wordt weergegeven door een wiel met 8 spaken. Je ziet het als plaatje overal waar het om de Boeddhistische leer gaat.

De cirkel in het midden is het wiel, soms staan er ook herten aan beide kanten van het wiel. Het Dharma wiel betekent, dat Boeddha anderen uitleggen kan waarom het gaat bij verlichting en hoe je zelf verlichting kunt bereiken. Er wordt ook wel gezegd: Boeddha heeft het wiel van de leer in beweging gezet. Het is niet vanzelfsprekend dat hij dat gedaan heeft!

Eigenlijk wou hij het niet doen, omdat hij dacht dat niemand zou begrijpen wat hij nu wist als verlichte. Hij had namelijk herkend, dat de wereld net als het "ik", op de manier die we denken niet echt bestaan, maar eerder dat alles een droom is die iedereen droomt.

Brahma, de oppergod van die tijd, waarin in de tijd van Boeddha de mensen geloofden, merkte dat. Brahma wou dat Boeddha door zou geven wat hij had geleerd en ervaren, de verlichting. Daarom haastte hij zich, knielde voor Boeddha neer en zei: „Alsjeblieft, verlichte Boeddha, laat ons niet alleen in deze wereld van angst en lijden. Leer ons de weg naar bevrijding, die jij kent!“

Boeddha keek de god Brahma verrast aan: „Niemand zal het begrijpen. Het pad naar verlichting is te moeilijk en gaat verder dan alles wat iemand ooit heeft gevoeld, gedacht of gedaan heeft“

„Er zullen vast wezens zijn die deze weg toch kunnen gaan ook al is ze moeilijk“, zei Brahma. „Probeer het toch op z'n minst! Alsjeblieft!“ Met deze woorden wees hij naar zijn gouden wiel, dat hij als teken van zijn macht altijd bij zich had.

Door deze laatste woorden besloot Boeddah alsnog, dat hij zijn leer zou gaan uitleggen en naar de mensen zou brengen. Hij zette het wiel in beweging en bracht dat wat hij had geleerd de wereld in. Hij begon uit te leggen hoe de mensen van de droom die iedereen droomt wakker kunnen worden.

De plek waar hij dat deed was in het hertenpark van Isipatana. Daarom zijn naast het wiel vaak ook herten afgebeeld. Wat Boeddha als eerste uitlegde aan de mensen waren de 4 edele waarheden en het 8 voudige pad die de weg laten zien hoe je naar het doel komt, het wakker worden uit de droom. Daarom zitten er ook 8 spaken in het wiel. Als jullie willen weten, wat de 4 edele waarheden en het 8 voudige pad zijn dan kunnen jullie dat ook hier nalezen of Googlen op die woorden.

Site logo